Emilux yşyklandyryş

Haryt amaly

Öňdebaryjy halkara binagärlik we täjirçilik yşyklandyryş hünärmenleri

“Dongguan Emilux Lighting Technology Co., Ltd.”

Adaty çyralar, köp ugurly yşyklandyryş enjamlary bolup, ýagtylygy belli bir ugra gönükdirmek ukyby sebäpli dürli programmalarda giňden ulanylýar.Bu yşyklandyryjylar konsentrirlenen ýagtylygy üpjün edýär we aksenti yşyklandyrmak, galereýalarda we muzeýlerde sungaty we eksponatlary görkezmek, teatrlarda we sahnalarda ajaýyp täsir döretmek üçin ulanylyp bilner.Binagärlik yşyklandyryşynda binanyň fasadlaryny, ýadygärliklerini, heýkellerini we beýleki açyk desgalary yşyklandyrmak üçin adaty çyralar köplenç ulanylýar.Bu armaturalar howa şertlerine garşy durmak üçin niýetlenendir we adatça alýumin we poslamaýan polat ýaly çydamly materiallardan ýasalýar.

Emilux yşyklandyryş

Önüm seriýasy